Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Kho lúa lớn
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSức chứa
Tổng 197680 247105 172980 49420 30 274:02:00
1 400 500 350 100 1 1:56:40 13600
2 510 640 450 130 1 2:20:20 15100
3 655 820 575 165 1 2:47:50 26900
4 840 1050 735 210 1 3:19:40 29300
5 1075 1340 940 270 1 3:56:30 212000
6 1375 1720 1205 345 1 4:39:30 315000
7 1760 2200 1540 440 1 5:29:10 418900
8 2250 2815 1970 565 1 6:26:50 423400
9 2880 3605 2520 720 1 7:33:40 528800
10 3690 4610 3230 920 1 8:51:20 635400
11 4720 5905 4130 1180 2 10:21:20 743200
12 6045 7555 5290 1510 2 12:05:40 952800
13 7735 9670 6770 1935 2 14:06:50 1164200
14 9905 12380 8665 2475 2 16:27:20 1377700
15 12675 15845 11090 3170 2 19:10:10 1593900
16 16225 20280 14200 4055 2 22:19:20 18113700
17 20770 25960 18175 5190 2 25:58:30 22137100
18 26585 33230 23260 6645 2 30:13:00 27165300
19 34030 42535 29775 8505 2 35:08:00 32199200
20 43555 54445 38110 10890 2 40:50:20 38240000