Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lâu đài tướng
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 634125 606940 634125 217415 41 73:42:50
1 700 670 700 240 2 0:38:20 1
2 930 890 930 320 1 0:44:30 1
3 1240 1185 1240 425 1 0:51:30 2
4 1645 1575 1645 565 1 0:59:50 2
5 2190 2095 2190 750 1 1:09:20 2
6 2915 2790 2915 1000 2 1:20:30 3
7 3875 3710 3875 1330 2 1:33:20 4
8 5155 4930 5155 1765 2 1:48:20 4
9 6855 6560 6855 2350 2 2:05:40 5
10 9115 8725 9115 3125 2 2:25:50 6
11 12125 11605 12125 4155 2 2:49:10 7
12 16125 15435 16125 5530 2 3:16:10 9
13 21445 20525 21445 7350 2 3:47:30 11
14 28520 27300 28520 9780 2 4:24:00 13
15 37935 36310 37935 13005 2 5:06:10 15
16 50450 48290 50450 17300 3 5:55:10 18
17 67100 64225 67100 23005 3 6:52:00 22
18 89245 85420 89245 30600 3 7:58:00 27
19 118695 113605 118695 40695 3 9:14:20 32
20 157865 151095 157865 54125 3 10:43:10 38