Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Chuồng ngựa lớn
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 385485 207575 326180 148260 72 120:10:40
1 780 420 660 300 5 0:36:40 2100%
2 1000 540 845 385 3 0:47:30 390%
3 1280 690 1080 490 3 1:00:10 381%
4 1635 880 1385 630 3 1:14:50 473%
5 2095 1125 1770 805 3 1:31:40 566%
6 2680 1445 2270 1030 3 1:51:20 659%
7 3430 1845 2905 1320 3 2:14:10 753%
8 4390 2365 3715 1690 3 2:40:40 948%
9 5620 3025 4755 2160 3 3:11:20 1043%
10 7195 3875 6085 2765 3 3:47:00 1239%
11 9210 4960 7790 3540 4 4:28:20 1535%
12 11785 6345 9975 4535 4 5:16:20 1831%
13 15085 8125 12765 5805 4 6:11:50 2128%
14 19310 10400 16340 7430 4 7:16:20 2625%
15 24720 13310 20915 9505 4 8:31:10 3123%
16 31640 17035 26775 12170 4 9:58:00 3721%
17 40500 21810 34270 15575 4 11:38:40 4419%
18 51840 27915 43865 19940 4 13:35:30 5317%
19 66355 35730 56145 25520 4 15:51:00 6415%
20 84935 45735 71870 32665 4 18:28:10 7714%