Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Binh trường
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPChỗ trống
Tổng 54370 79075 44475 34600 30 113:46:40
1 110 160 90 70 1 0:33:20 15
2 140 205 115 90 1 0:43:40 110
3 180 260 145 115 1 0:55:40 215
4 230 335 190 145 1 1:09:30 220
5 295 430 240 190 1 1:25:40 225
6 380 550 310 240 1 1:44:20 330
7 485 705 395 310 1 2:06:10 435
8 620 900 505 395 1 2:31:20 440
9 795 1155 650 505 1 3:00:30 545
10 1015 1475 830 645 1 3:34:20 650
11 1300 1890 1065 825 2 4:13:40 755
12 1660 2420 1360 1060 2 4:59:10 960
13 2130 3095 1740 1355 2 5:52:10 1165
14 2725 3960 2230 1735 2 6:53:30 1370
15 3485 5070 2850 2220 2 8:04:40 1575
16 4460 6490 3650 2840 2 9:27:10 1880
17 5710 8310 4675 3635 2 11:02:50 2285
18 7310 10635 5980 4650 2 12:54:00 2790
19 9360 13610 7655 5955 2 15:02:50 3295
20 11980 17420 9800 7620 2 17:32:10 38100