Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chết đói khi thiếu lương thực

Khi mức năng suất sản xuất lúa của bạn bị âm, số lúa dự trữ trong kho lúa sẽ hết dần, tới khi kho lúa đã không còn lúa và mức sản xuất lúa vẫn âm thì quân lính đang có trong làng sẽ bắt đầu bị chết vì đói.

Quân lính chết đói sẽ tuân theo các quy tắc sau đây, với mức độ ưu tiên từ trên xuống dưới:

1. Lính tiếp viện của người khác sẽ chết trước, rồi tới lính từ làng khác của chính mình tiếp viện tới, rồi tới quân lính trong làng đang nằm tại ở nhà, và sau cùng là quân lính trong làng đang trên đường di chuyển.

2. Lính số lượng nhiều nhất sẽ chết trước.

3. Khi có từ 2 loại lính có số lượng bằng nhau, lính sẽ chết từ trái qua phải. Tướng luôn chết sau cùng trong quy tắc này.

4. Lính cùng mức ăn lúa của những tộc khác nhau tiếp viện tới có số lượng bằng nhau sẽ chết ngẫu nhiên, không theo thứ tự tiếp viện trước hay sau cũng không theo đặc tính công thủ giáp của lính. Nhưng quá trình chết ngẫu nhiên này sẽ tiếp tục đưa các lính có mức ăn lúa bằng nhau đó về trạng thái cân bằng số lượng giữa chúng và cũng thường được quét từ trái qua phải.

5. Sau khi 1 lính (kể cả bộ binh hoặc kỵ binh hoặc ram, cata) chết, làng đó sẽ được hồi lại 1 số lúa bằng số lúa trong 4 loại tài nguyên đã dùng để mua loại lính đó.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No