Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quán bia

Brewery

 

 

 

 

 

Yêu cầu Kho lúa cấp 20, Kho lúa cấp 10, chỉ có thể xây ở thủ đô, giới hạn cho Teutons, Travian version nhỏ nhất: 3.5

Những cốc bia bơ hảo hạng được làm ra tại đây và sau đó được phục vụ cho quân lính của bạn trong mỗi lần ăn mừng.

Bia sẽ khiến quân lính của bạn dũng cảm và mạnh mẽ hơn (tăng 1% mỗi cấp) khi tấn công người khác. Tuy nhiên nó lại làm giảm khả năng thu phục làng của Thủ lĩnh đi 50% và máy bắn đá chỉ có thể tấn công ngẫu nhiên mục tiêu.

Quán bia chỉ được xây tại Thủ đô nhưng sẽ có tác dụng cho toàn bộ làng của bạn.

Phá hủy Quán bia

Nếu quán bia bị phá huy trong khi đang có lễ kỷ niệm/ăn mừng, các tác động như sau:

  • Thủ lĩnh vẫn chịu ảnh hưởng giảm khả năng thu phục làng.
  • Lính tấn công không còn nhận thưởng từ lễ ăn mừng.
  • Máy bắn đá không còn bị bắn ngẫu nhiên, mục tiêu sẽ như đã chọn lựa.

Ngay khi Quán bia được xây dựng lại, ngay cả ở một ngôi làng khác khi chuyển thủ đô, các hiệu ứng lễ ăn mừng đang diễn ra sẽ trở lại bình thường.

Ở phiên bản từ 2019 trở đi, quán bia có thể được xây dựng tới cấp độ 20 và nhận tối đa 20% thưởng (trước đó 2018 về trước là cấp 10 và tối đa 10%)

Khi nào các mức thưởng của lễ ăn mừng ở quán bia bắt đầu được tính?

Việc tính toán được thực hiện tại thời điểm chiến đấu. Điều này có nghĩa là mức thưởng được dựa trên cấp của Quán bia tại thời điểm trận chiến diễn ra (chạm đích), không phải từ khi bắt đầu lễ kỷ niệm hoặc khi quân đội được gửi đi.

Mức % thưởng sức mạnh cho quân đội khi chạm đích tính như thế nào?

  • Cấp của Quán bia khi bắt đầu gửi lính - cấp 5 (thưởng thêm 5%)
  • Cấp của Quán bia khi lính tới đích - cấp 10 (thưởng thêm 10%)

Khi quân đội chạm đích và Quán bia đạt cấp 10, mức thưởng mà quân lính nhận được sẽ là 10% tăng thêm sức mạnh.

Chi chí xây dựng có thể xem ở đây:

 

Chi phí tới cấp 20 của Quán bia
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ lúa Thời gian Điểm văn hóa Tăng sức tấn công
1 3210 2050 2750 3830 6 02:13:20 5 101%
2 3980 2540 3410 4750 3 02:44:40 6 102%
3 4935 3150 4230 5890 3 03:21:00 7 103%
4 6120 3910 5245 7300 3 04:03:10 8 104%
5 7590 4845 6500 9055 3 04:52:10 10 105%
6 9410 6010 8060 11230 4 05:48:50 12 106%
7 11670 7450 9995 13925 4 06:54:40 14 107%
8 14470 9240 12395 17265 4 08:11:00 17 108%
9 17940 11460 15370 21410 4 09:39:30 21 109%
10 22250 14210 19060 26545 4 11:22:10 25 110%
11 27590 17620 23635 32915 4 13:21:20 30 111%
12 34210 21845 29305 40815 4 15:39:40 36 112%
13 42420 27090 36340 50615 4 18:20:00 43 113%
14 52600 33590 45060 62760 4 21:26:00 51 114%
15 65225 41655 55875 77820 4 25:01:40 62 115%
16 80880 51650 69290 96500 5 29:12:00 74 116%
17 100290 64045 85915 119660 5 34:02:20 89 117%
18 124360 79420 106535 148375 5 39:39:10 106 118%
19 154205 98480 132105 183990 5 46:09:40 128 119%
20 191215 122115 163810 228145 5 53:42:50 153 120%

Chú ý: nếu bạn thay đổi thủ đô, quán bia đã xây ở thủ đô cũ sẽ biến mất


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No