Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tòa Thị Chính

Town Hall

Điều kiện: Nhà chính cấp 10, Nhà chính cấp 10, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trong Tòa Thị Chính bạn có thể tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng. Lễ kỉ niệm này có thể tăng điểm văn hóa của bạn lên. Cấp của tòa thị chính càng cao thì thời gian tổ chức lễ hội sẽ giảm xuống.

Ăn mừng nhỏ sẽ cho bạn số điểm văn hóa bằng sản lượng điểm của làng đó và không lớn hơn 500 điểm với máy chủ tốc độ 1x và 2x. Trên máy chủ 3x tối đa nhận được là 250 điểm.

Ăn mừng lớn sẽ cho bạn số điểm văn hóa bằng sản lượng điểm của tất cả các làng trong tài khoản đang có và không lớn hơn 2000 điểm với máy chủ tốc độ 1x và 2x. Trên máy chủ 3x tối đa là 1000 điểm.

Điểm văn hóa cần có để đi khai phá hoặc xâm chiếm làng mới. Mỗi kiến trúc đều cung cấp điểm văn hóa, cấp độ càng cao, số điểm càng nhiều. Với các buổi lễ ăn mừng, bạn có thể tăng điểm trong thời gian ngắn.

Lễ hội ăn mừng nhỏ chỉ ảnh hướng đến điểm văn hóa nhưng lễ hội ăn mừng lớn còn ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của Thủ lĩnh, Tù trưởng, Nguyên lão. Lễ hội ăn mừng lớn còn tăng khả năng giảm độ trung thành của làng đối phương đến 5%. Điều tương tự cũng xảy ra theo hướng ngược lại khi làng bị tất công tổ chức lễ hôi ăn mừng lớn. Cả hai hình thức lễ hội đều cộng điểm văn hóa sau khi hoàn tất.

Lễ hội
Cấp   Lumber Clay Iron Crop CP (1x speed) CP (2x speed) CP (3x speed)
1 Lễ hội nhỏ
6400 6650 5940 1340 500 500 250
10 Lễ hội lớn
29700 33250 32000 6700 2000 2000 1000

Lưu ý: số điểm trên là tối đa có thể nhận, số nhận thực tế sẽ phụ thuộc vào sản lượng điểm văn hóa đang có của làng/tài khoản, không phải tổng số điểm văn hóa đã sản xuất ra tới thời điểm đó.

Ví dụ: Nếu sản lượng điểm văn hóa của làng đang là 200 điểm/ngày, tổng điểm văn hóa đã có tới thời điểm bạn ăn mừng là 600 điểm, máy chủ tốc độ 1x, khi bạn ăn mừng nhỏ sẽ nhận số điểm là 200.

Nếu sản lượng điểm văn hóa của làng đang là 550 điểm/ngày, tổng điểm văn hóa đã có tới thời điểm bạn ăn mừng là 800 điểm, máy chủ tốc độ 1x, khi bạn ăn mừng nhỏ sẽ nhận số điểm là số nhỏ hơn của 550 và 500 (tối đa), vậy bạn sẽ nhận 500 điểm văn hóa.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thường)} và đây đối với máy chủ tốc độ x3

Thời gian ăn mừng đếm ngược
  máy chủ tốc độ thường: 1x
Cấp Toà thị chính Ăn mừng nhỏ Ăn mừng lớn
1 24:00:00 không có
2 23:08:10 không có
3 22:18:11 không có
4 21:30:01 không có
5 20:43:34 không có
6 19:58:48 không có
7 19:15:39 không có
8 18:34:03 không có
9 17:53:56 không có
10 17:15:17 43:08:11
11 16:38:00 41:35:01
12 16:02:05 40:05:12
13 15:27:27 38:38:36
14 14:54:03 37:15:08
15 14:21:52 35:54:40
16 13:50:50 34:37:06
17 13:20:56 33:22:20
18 12:52:06 32:10:15
19 12:24:18 31:00:45
20 11:57:30 29:53:46

Cách tính cho máy chủ tốc độ khác: thời gian đếm ngược còn lại trên máy chủ tốc độ khác = thời gian đếm ngược trên máy chủ tốc độ 1x / ( Làm tròn xuống (tốc độ máy chủ / 3) +1 )
Ví dụ: Thời gian đếm ngược hết ăn mừng nhỏ trên máy chủ 1x là 24h với Tòa thị chính cấp 1. Vậy thời gian đếm ngược hết ăn mừng nhỏ trên máy chủ 3x là 12h, vì theo công thức trên:
24 / ( Làm tròn xuống của (3 / 3) +1 ) = 24 / (1 + 1) = 24 / 2 = 12


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No