Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Dân khai hoang

Settler

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài/Trung tâm chỉ huy/Cung điện cấp 10/(15)/20

Dân khai hoang là những người dân gan dạ và táo bạo, sau nhiều huấn luyện đã rời khỏi làng lập một làng mới để vinh danh bạn.

Hành trình cũng như quá trình lập làng mới đều rất khó khăn, nên ba người dân khai hoang phải gắn kết với nhau. Chúng cần nguồn tài nguyên cung cấp cơ bản 750 đơn vị mỗi tài nguyên.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 0 80 80
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 6100 4600 4800 5400 1 8:02:30
Tốc độ 5 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 3000 Mang váctài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No