Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Đại thần

Logades

Điều kiện cần để nghiên cứu: Binh trường cấp 10, Học viện cấp 20
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài /Trung tâm chỉ huy/ Cung điện cấp 10/(15)/20

Đại thần Logades đã giành được vị trí của họ bằng cách tiêu diệt tất cả những kẻ thách thức trong một trận chiến chết người của sức mạnh thể chất và tinh thần. Bây giờ họ chỉ rời nhà để chinh phục.

Mỗi khi họ bước vào làng của một kẻ thù, sự hiện diện mạnh mẽ của họ làm giảm lòng trung thành của người dân với chủ nhân trước đó của họ, cho đến khi họ quyết định nghe theo lệnh của bạn.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 50 40 30
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 19100 14000 20560 16720 / 6:47:55
Huấn luyện 37200 27600 25200 27600 4 25:11:40
Tốc độ 5 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 0 Mang váctài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No