Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lâu đài

Lâu đài

Điều kiện: Nhà chính Cấp 5, Cung điện, Trung tâm Chỉ huy (Đại bản doanh)- có ở Fire & Sand

Lâu đài là một cung điện nhỏ, nơi vua và hoàng hậu ở khi họ đến thăm làng.  Lâu đài cũng bảo vệ làng khi kẻ địch tấn công làng.

Khi một lâu đài được xây trong làng, cung điện và Đại bản doanh sẽ không được xây nữa và ngược lại. Một lâu đài có thể tạo 3 dân khai khoang hoặc một nguyên lão/ tù trưởng/ thủ lĩnh khi đạt cấp 10 và 20 để tìm làng mới hoặc chiếm làng như đã được làm rõ tại trang làng mới

Bảng dưới đây cho biết lượng tài nguyên cần cho việc sinh lính:

Chi phí huấn luyện cho tộc Roman
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Senator nguyên lão 30750 27200 45000 37500 5
Settler dân khai khoang 5800 5300 7200 5500 1
Chi phí huấn luyện cho tộc Teuton
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chief thủ lĩnh 35500 26600 25000 27200 4
Settler dân khai khoang  7200 5500 5800 6500 1
Chi phí huấn luyện cho tộc Gauls
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chieftain tù trưởng 30750 45400 31000 37500 4
Settler dân khai khoang 5500 7000 5300 4900 1

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3 hoặc tốc độ x2.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No