Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Thú hoang

    Att Def Def upkeep Tốc độ
Rat Chuột 10 25 20 1 20
Spider Nhện 20 35 40 1 20
Snake Rắn 60 40 60 1 20
Bat Dơi 80 66 50 1 20
Wild Boar Heo rừng
50 70 33 2 20
Wolf Sói 100 80 70 2 20
Bear Gấu 250 140 200 3 20
Crocodile Cá sấu
450 380 240 3 20
Tiger Cọp 200 170 250 3 20
Elephant Voi 600 440 520 5 20

Kinh nghiệm nhận được của Tướng khi giết thú hoang được tính dựa trên số lúa mà thú hoang ăn. Ví dụ, giết một con dơi sẽ được 1 điểm kinh nghiệm, một con cá sấu sẽ được 3 điểm kinh nghiệm, một con voi sẽ được 5 điểm kinh nghiệm. Mặc dù tướng bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm đó nhưng nó sẽ không được hiển thị trên màn hình và hệ thống xếp hạng trong Lâu Đài Tướng


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No