Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Hầm ngầm
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSức chứa
Tổng 1540 1925 1160 380 5 7:40:20
1 40 50 30 10 0 0:05:00 1100
2 50 65 40 15 0 0:10:50 1130
3 65 80 50 15 0 0:17:30 2170
4 85 105 65 20 0 0:25:20 2220
5 105 135 80 25 0 0:34:20 2280
6 135 170 105 35 1 0:44:50 3360
7 175 220 130 45 1 0:57:00 4460
8 225 280 170 55 1 1:11:10 4600
9 290 360 215 70 1 1:27:40 5770
10 370 460 275 90 1 1:46:40 61000