Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Học viện
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 108720 79075 44475 19770 62 113:46:40
1 220 160 90 40 4 0:33:20 5
2 280 205 115 50 2 0:43:40 6
3 360 260 145 65 2 0:55:40 7
4 460 335 190 85 2 1:09:30 8
5 590 430 240 105 2 1:25:40 10
6 755 550 310 135 3 1:44:20 12
7 970 705 395 175 3 2:06:10 14
8 1240 900 505 225 3 2:31:20 17
9 1585 1155 650 290 3 3:00:30 21
10 2030 1475 830 370 3 3:34:20 25
11 2595 1890 1065 470 3 4:13:40 30
12 3325 2420 1360 605 3 4:59:10 36
13 4255 3095 1740 775 3 5:52:10 43
14 5445 3960 2230 990 3 6:53:30 51
15 6970 5070 2850 1270 3 8:04:40 62
16 8925 6490 3650 1625 4 9:27:10 74
17 11425 8310 4675 2075 4 11:02:50 89
18 14620 10635 5980 2660 4 12:54:00 106
19 18715 13610 7655 3405 4 15:02:50 128
20 23955 17420 9800 4355 4 17:32:10 153