Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Khi nào thì cổ vật mới bắt đầu hiệu quả?

Sau khi cướp được cổ vật thì đối với máy chủ thường thì là 24 tiếng, và sẽ là 12 tiếng đối với máy chủ tốc độ. Và thời gian chờ đợi này cũng áp dụng khi bạn cho các làng trong tài khoản của bạn cướp cổ vật của nhau.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No