Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào để gửi tin nhắn tới tất cả các thành

Bạn phải đặt [ally] thay cho tên người nhận. vâng phải bao gồm cả dấu ngoặc đó, và bạn cũng phải được cấp quyền gửi thư cho toàn liên minh mới đựơc. Người tạo liên minh có thể thiết lập mặc định cho điều này.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No