Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nâng cấp đại sứ quán có tác dụng gì?

Đại sứ quán cấp 1 - bạn có thể gia nhập vào một liên minh

Đại sứ quán cấp 3 - bạn có thể tạo một liên minh với 9 thành viên

Đại sứ quán cấp 4-20 - Với mỗi cấp tăng của đại sứ quán bạn có thể mời thêm 3 người chơi vào liên minh.cấp 20 là cấp cao nhất của đại sứ quán, bạn có thể có tối đa 60 người chơi trong liên minh.

Muốn đẩy thành viên ra khỏi liên minh không nhất thiết phải phá huỷ đại sứ quán. Nhưng muốn mời thành viên vào thì phải nâng cấp đại sứ quáncho phù hợp với số lượng thành viên.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No