Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Liên minh là gì?

Liên minh là tập  hợp những nhóm người chơi cùng nhau, một liên minh có thể có tối đa 60 thành viên, Để tạo liên minh bạn phải có đại sứ quán cấp 3, để tham gia một liên minh thì chỉ cần cấp 1, mỗi cấp Đại sứ quán tăng lên bạn có thể thêm 3 thành viên mới cho liên minh, đại sứ quán cấp cao nhất tương ứng với số lượng thành viên nhiều nhất là 60, tuy nhiên dù đại sứ quán bị phá huỷ vẫn không có ai bị đẩy ra khỏi liên minh.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No