Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đánh dấu tấn công

Bạn có nhận thấy các biểu tượng quả cầu xám ở các đợt tấn công đến không? Click vào quả cầu xám này (mũi tên đỏ bên dưới) màu của quả cầu sẽ thay đổi.

flagging


Màu của quả cầu đã chuyển sang xanh, click lần thứ 2 sẽ chuyển sang vàng, lần 3 sẽ chuyển sang đỏ.

flagging

 

flagging

 

flagging


Nếu muốn trở về màu xám, chỉ cần click thêm lần nữa:

flagging


Chức năng này dùng để đánh dấu. Dùng nó để đánh dấu phân biệt giữa các đợt tấn công thật giả hoặc cata.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No