Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tổng quát làng

Khi tham gia Plus, bạn có thể thấy được tổng quát trung tâm làng. Bạn có thể click vào chữ Làng ở góc phải màn hình để xem, Nếu bạn chỉ có 1 làng, bạn có thể thêm dorf3.php vào http://sx.travian.com.vn/ để xem phần tổng quát này.

central_overview


Tại phần này, bạn có thể thấy được cột "Tấn công" và loại lính dùng để tấn công. Di chuyển chuột về phía biểu tượng lính, bạn sẽ thấy được có bao nhiêu đợt quân đang hoạt động. Tại cột "Công trình" bạn có thể thấy bao nhiêu công trình sẽ và đang được xây dựng. Tại cột "Lính" bạn có thể thấy loại lính nào đang được huấn luyện.

Tại phần "Tài nguyên" bạn có thể thấy:

central_overview


Bạn có thể thấy bạn đang có bao nhiêu tài nguyên tại các làng. Tại cột Lái buôn, bạn sẽ biết bạn đang có bao nhiêu lái buôn đang ở nhà và đang trên đường đi. Số đầu tiên là lái buôn ở nhà, số thứ 2 là số lái buôn tổng cộng.

Tại mục nhà kho, bạn sẽ thấy % tài nguyên đang chứa trong kho của mình:

central_overview


Under "Culture Points" you will the culture points you produce, which celebrations you are celebrating at the moment and how many settlers/chiefs do you have:

central_overview


Mục quân đội cho bạn biết tổng số lính tại các làng:

central_overview


Bạn cũng có thể thấy tổng lúa mà lính của bạn tiêu thụ trong làng của bạn.

central_overview

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No