Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lái buôn NPC

Tại chợ bạn có thể chọn trao đổi NPC, tại đó bạn có quyền cân đối tài nguyên theo ý muốn..

Trong ví dụ này chúng tôi có 36047 tài nguyên có thể cân đối lại:

NPC


Bạn có thể nhập vào số lượng tài nguyên mà bạn mong muốn:

NPC


Sau khi nhấn vào nút màu xanh. Tài nguyên sẽ được cân đối và bạn sẽ thấy một hình ảnh tương tự như sau:

NPC

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No