Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Hoàn thành công trình và nghiên cứu

Có 2 cách để kích hoạt chức năng này.

1.

instant construction


Nếu bạn nhấn vào dòng "hoàn thành công trình ngay" hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn hoàn thành các công trình xây dựng và nghiên cứu ngay lập tức hay không..

2.

instant construction


Bạn có thể nhấn nút "Kích hoạt" ở trang Vàng để hoàn thành các công trình xây dựng và nghiên cứu ngay lập tức tại làng mà bạn đang ở.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Tính năng này không hoạt động đối với lâu đài và cung điện! Nó cũng không thực hiện đối với những công trình bạn sử dụng tính năng kiến trúc sư lành nghề.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No