Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Phân chia điểm phòng thủ

Điểm phòng thủ trước đây được tính cho làng phòng thủ, thậm chí các quân lính phòng thủ của làng đó được tiếp viện từ những người chơi khác. Còn hiện giờ, điểm phòng thủ sẽ được chia ra cho tất cả các người chơi đem lính đến tiếp viện cho làng đó dựa trên lượng lúa tiêu thụ cơ bản của số lượng lính tham gia giúp đỡ vào mặt trận phòng ngự.

Cách tính điểm phòng thủ như ví dụ dưới:

Người chơi Quân đội Tiêu tốn lúa Điểm phòng thủ trước đây Điểm phòng thủ bây giờ
Người chơi A (Tấn công) 1200 lính chùy 1200 - -
Người chơi B (Người có làng bị tấn công)
1000 lính pha lăng 1*1000 = 1000 1200 300 (25%)
Người chơi C (Quân tiếp viện 1)
1000 lính pha lăng 1*1000 = 1000 0 300 (25%)
Người chơi D (Quân tiếp viện 2)
1000
hiệp sĩ paladins
2*1000 = 2000 0 600 (50%)

Như bạn thấy, người chơi tiếp viện cũng sẽ nhận được điểm phòng thủ. Như vậy người nào có quân lính tiếp viện càng nhiều càng nhận được nhiều điểm phòng thủ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No