Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bạn tự mở khóa tài khoản không cần chờ đợi

Bạn có thể tự mở khóa tài khoản để tiếp tục chơi vào thời điểm bạn muốn, khi thực hiện:

Bước 1: Khi tài khoản đang bị khóa, mở bản đồ hoặc xây mới/nâng cấp một công trình, hoặc huấn luyện/nâng cấp mới một quân lính, một hộp thoại hiện ra ngăn lại và báo rằng tài khoản của bạn đang bị khóa

Bước 2: Đọc lý do bị khóa và thông tin hình phạt tự động đã được đề nghị cho vi phạm tương ứng của bạn

Bước 3: Bấm vào nút "Chấp nhận" hình phạt đã đề nghị, để phạt tự động

Bước 4: Ngay sau khi tài khoản tự động bị phạt, tài khoản sẽ mở khóa ngay và bạn có thể tiếp tục trò chơi bình thường


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No