Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Báo cáo người chơi khác vi phạm trong game

Bạn có thể tố cáo trực tiếp một người chơi vi phạm trong game bằng tính năng sẵn có khi vào hồ sơ của người chơi đó.

- Vào hồ sơ cá nhân của người chơi mà bạn nhận thấy có vi phạm

- Chọn nút "thông báo về người chơi" có hình tam giác, và nhấp vào đó

- Chọn kiểu vi phạm, và viết nội dung bằng chứng bổ sung hoặc lý do, rồi gửi đi

- Mỗi ngày bạn chỉ có thể tố cáo 1 người chơi khác


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No