Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kinh nghiệm của Tướng

Tướng có thể nhận điểm kinh nghiệm sau mỗi cuộc thám hiểm, tuy nhiên Tướng cũng có thể có thêm điểm kinh nghiệm trong các trận đánh tấn công hoặc phòng thủ.

Lượng điểm kinh nghiệm mà Tướng thu trong trận đánh được dựa theo lượng lúa tiêu thụ của số quân lính tham gia đó. Trong trường hợp tham gia phòng thủ, lượng điểm kinh nghiệm tương xứng tỉ lệ với những gì mà Tướng và quân lính của họ tham gia giúp đỡ phòng thủ trong trận đánh, dựa trên lượng lúa tiêu thụ của quân lính và Tướng, tương tự như việc phân chia điểm phòng thủ:

  • Tiêu thụ lúa của tất cả quân lính tấn công bị chết được tính tới.
  • Mỗi một Tướng phòng thủ được nhận lượng kinh nghiệm theo tỉ lệ phân chia ở trên trong tổng số điểm kinh nghiệm nhận được dựa vào tổng số lúa tiêu thụ của quân lính bên tấn công đã bị giết.

Ví dụ 1:

Người tấn công với 10 Pha-lăng và 10 Kỵ binh sấm sét, có tổng lượng lúa tiêu thụ là 30 lúa cho quân đội tấn công.

Người phòng thủ có 10 Tướng gửi tới tiếp viện để phòng thủ và không có thêm quân lính phòng thủ nào khác.

Giả sử toàn bộ quân tấn công bị giết chết hết.

Khi đó tổng số điểm kinh nghiệm nhận được là 30 điểm (tính theo số ăn lúa của quân tấn công bị chết)

10 Tướng phòng thủ đều ăn lúa như nhau, mỗi Tướng ăn 6 lúa, vậy sẽ nhận lượng điểm kinh nghiệm đều nhau: 30/10= 3 điểm kinh nghiệm mỗi Tướng nhận được

Ví dụ 2:

Người tấn công với 20 Pha-lăng có tổng lượng lúa tiêu thụ là 20 lúa cho quân đội tấn công.

Người phòng thủ có 1 Tướng gửi tới tiếp viện từ người A và 1 Tướng cùng 12 pha-lăng tiếp viện từ người B.

Giả sử toàn bộ quân tấn công bị giết chết hết.

Khi đó tổng số điểm kinh nghiệm nhận được là 20 điểm (tính theo số ăn lúa của quân tấn công bị chết)

Tướng của người A ăn 6 lúa.

Tướng người B ăn 6 lúa, 12 pha-lăng người B ăn 12 lúa, tổng lính của người B ăn 6+12=18 lúa

Tổng ăn lúa của A và B là: 6+6+12=24 lúa

Tướng A sẽ nhận tỷ lệ 6/24 = 1/4 = 25% kinh nghiệm trong tổng số điểm kinh nghiệm, và nhận 25% x20 = 5 điểm kinh nghiệm

Tướng B sẽ nhận tỷ lệ 18/24= 3/4 =75% kinh nghiệm trong tổng số điểm kinh nghiệm, và nhận 75% x20 = 15 điểm kinh nghiệm

Ví dụ 3:

Người tấn công với 20 pha lăng (ăn 20 lúa) và bị chết hết.

Bên phòng thủ chỉ có 2 người tiếp viện là A và B.

Người A chỉ tiếp viện 1 Tướng tới phòng thủ.

Người B chỉ tiếp viện 6 pha lăng tới phòng thủ mà không có Tướng

Lúc này B không có Tướng nên sẽ không nhận điểm kinh nghiệm nào.

Tướng của A ăn 6 lúa trên tổng số 12 lúa của toàn bộ lính phòng thủ, vậy Tướng A sẽ nhận 6/12=50% điểm kinh nghiệm, và nhận 10 điểm kinh nghiệm (50% x20 = 10 điểm)


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No