Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để xóa đánh dấu trên bản đồ

Bạn chỉ có thể xóa các vị trí đã đánh dấu trước đó trên bản đồ khi thực hiện trên trình duyệt máy tính cá nhân, có hỗ trợ con trỏ chuột.

Bạn mở dấu mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải của bản đồ, gần nơi nhập tọa độ bản đồ để tìm kiếm, sẽ hiển thị danh sách các vùng đất bạn đã từng đánh dấu theo chế độ cá nhân hoặc liên minh.

Tiếp theo, đơn giản thì cần bấm vào dấu "x" bên cạnh danh sách đánh dấu thì sẽ xóa dấu đã định vị trước đó trên bản đồ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No