Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính bắn cung

Bowman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 3, Lò Rèn cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Cung thủ là lựa chọn đầu tiên cho các cuộc tấn công lớn. Chúng thích được ở hàng đầu, điều đó thật may mắn vì kỹ năng phòng thủ yếu đuối của họ.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 50 30 10
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 940 540 680 520 / 1:26:00
Huấn luyện 140 110 60 60 1 0:18:40
Tốc độ 6 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 30 Mang váctài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công
940 540 680 520 2680 1:26:00 50.0021
1 1080 870 620 580 3150 1:26:00 50.6500
2 1880 1515 1080 1010 5485 2:29:44 51.3024
3 2600 2095 1495 1395 7585 3:27:06 51.9595
4 3275 2635 1880 1760 9550 4:20:42 52.6211
5 3915 3155 2245 2100 11415 5:11:39 53.2873
6 4530 3650 2600 2430 13210 6:00:36 53.9582
7 5125 4125 2940 2750 14940 6:47:55 54.6339
8 5700 4590 3270 3060 16620 7:33:55 55.3142
9 6265 5045 3595 3365 18270 8:18:46 55.9993
10 6815 5490 3910 3660 19875 9:02:37 56.6892
11 7355 5925 4220 3950 21450 9:45:37 57.3839
12 7885 6350 4525 4235 22995 10:27:50 58.0835
13 8405 6770 4825 4515 24515 11:09:21 58.7880
14 8920 7185 5120 4790 26015 11:50:14 59.4974
15 9425 7595 5410 5060 27490 12:30:32 60.2118
16 9925 7995 5700 5330 28950 13:10:18 60.9312
17 10420 8390 5980 5595 30385 13:49:35 61.6556
18 10905 8785 6260 5855 31805 14:28:24 62.3851
19 11385 9175 6535 6115 33210 15:06:47 63.1197
20 11865 9555 6810 6370 34600 15:44:46 63.8594

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No