Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vàng của tôi sẽ ra sao khi end game?

Khi máy chủ kết thúc, mọi người chơi đều nhận được email cũng như tin nhắn chứa link chuyển vàng. Sử dụng link này để chuyển Vàng sang một máy chủ khác. Lưu ý là bạn chỉ có thể chuyển Vàng giữa các tài khoản trong cùng một cụm máy chủ (quốc gia), ví dụ: giữa các cụm máy chủ có cùng domain ".com", ".net", ".br", ".us", ".co.uk".


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No