Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Trưởng Châu

Nomarch

Điều kiện cần để nghiên cứu: Binh trường cấp 5, Học viện cấp 20
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài / Cung điện cấp 10/(15)/20

Trưởng châu (Nomarch) là nhà lãnh đạo hành chính của bộ lạc Ai Cập. Chúng thương lượng các điều khoản đầu hàng, và nhờ vào sức thu hút mình, chúng có thể chiến thắng những kẻ thù để tham gia vào đế chế của bạn.

Với mỗi Trưởng châu ghé thăm, lòng trung thành của dân chúng đối phương giảm xuống cho đến khi nó không còn nữa và người dân chấp nhận sự thống trị của bạn.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 40 50 50
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
nghiên cứu 17500 25200 27600 25360 / 6:47:55
Huấn luyện 34000 50000 34000 42000 4 25:11:40
Tốc độ 4 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 0 Mang vác tài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No