Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ thực hiện hàng ngày

Các nhiệm vụ hàng ngày sẽ được làm mới vào thời điểm trùng với giờ mà máy chủ khởi động (hiện tại máy chủ cụm VN thường khởi động lúc 15 giờ chiều thì giờ làm mới nghiệm vụ hàng ngày cũng là 15 giờ chiều):

A. Danh sách các nhiệm vụ hàng ngày:

 • 1. Hãy đóng góp thêm một số lượng tài nguyên để nhận được phần thưởng liên minh thông qua Phúc lợi liên minh
  • Để hỗ trợ cho liên minh của mình, bạn có thể đóng góp tài nguyên để mở khóa phần thưởng liên minh. Khi liên minh đã nhận đủ lượng tài nguyên đóng góp, phần thưởng sẽ có tác dụng lên toàn bộ liên minh. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành khi bạn thực hiện đóng góp cho bất kì phần thưởng liên minh nào. 
  • Số tài nguyên bạn cần đóng góp với mức giới hạn hàng ngày này sẽ tăng dần lên theo số làng mà bạn có.
  • Nhiệm vụ này được: 1 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 6 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Cao
  • Yêu cầu: là thành viên của một liên minh
 • 2. Hoàn tất một lần thám hiểm
  • Gửi tướng của bạn đi thám hiểm. Nhiệm vụ này được xem là hoàn thành khi tướng của bạn đến nơi, bất chấp tướng của bạn chết khi thám hiểm. Để có thể gửi tướng đi thám hiểm, chỉ cần nhấn vào biểu tượng hiện ở trên hình. 
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 1 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 5 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 1 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Trung bình
  • Yêu cầu: có cuộc thám hiểm từ hàng chờ
 • 3. Cướp một ốc đảo chưa bị chiếm đóng
  • Gửi lính đi cướp một ốc đảo chưa bị chiếm đóng. Nhiệm vụ này có thể được hoàn thành một khi quân lính của bạn đến nơi, dù họ có thể bị chết trong trận chiến. Sử dụng lồng để tránh phải giao chiến sẽ không nhận được điểm từ nhiệm vụ này. Bạn có thể tính toán kết quả của việc cướp bóc bằng cách sử dụng Trận Giả. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong Binh Trường. 
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 3 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Khó
  • Yêu cầu: (rất nhiều) lính
 • 4. Cướp/tấn công làng Natar
  • Gửi lính đi cướp/tấn công một làng Natar. Nhiệm vụ này có thể được hoàn thành một khi quân lính của bạn đến nơi, dù họ có thể bị chết trong trận chiến.
   Bạn không nên cướp/tấn công một làng có Kỳ Quan của người Natar cho tới khi bạn có khoảng 100.000 quân lính.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 3 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Thách thức
  • Yêu cầu: (rất nhiều) lính
 • 5. Chiến thắng một cuộc đấu giá
  • Tham gia một lần đấu giá và giành chiến thắng kép khi vừa có được vật phẩm mình mong muốn và thu thập điểm số để nhận phần thưởng! Điểm số sẽ được thêm vào một khi bạn dành chiến thắng trong cuộc đấu giá bất kỳ mà bạn chọn. 
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 1 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 5 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 1 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Thách thức
  • Yêu cầu: đã từng hoàn thành 10 cuộc thám hiểm đầu tiên
 • 6. Mua Vàng hay sử dụng Vàng
  • Để có thể đạt điểm cho nhiệm vụ này, bạn cần kiếm Vàng hoặc sử dụng Vàng. Bạn có thể chọn bất cứ cách nào miễn sao nó có lợi cho bạn khi mua/sử dụng một số lượng Vàng nhất định.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 2 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Trung bình
  • Yêu cầu: không
 • 7. Nâng cấp một công trình
  • Để có thể đạt điểm cho nhiệm vụ này, bạn cần nâng cấp một công trình có sẵn hoặc xây dựng mới một công trình. Điểm số sẽ được thêm vào một khi việc xây dựng hoàn tất.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 4 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Trung bình
  • Yêu cầu: tài nguyên
 • 8. Nâng cấp một mỏ tài nguyên
  • Để có thể đạt điểm cho nhiệm vụ này, bạn cần nâng cấp một mỏ tài nguyên có sẵn hoặc xây dựng một mỏ tài nguyên mới. Điểm số sẽ được thêm vào một khi việc xây dựng hoàn tất.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 5 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Trung bình
  • Yêu cầu: tài nguyên
 • 9. Huấn luyện 20 bộ binh cùng một chủng loại một lượt trong một lần
  • Để có thể đạt điểm cho nhiệm vụ này, bạn phải yêu cầu huấn luyện ít nhất 20 bộ binh trong trại lính của bạn trong một lần. 
   Xin lưu ý rằng những bộ binh hiện đang được huấn luyện trong binh trường của bạn sẽ không được tính điểm cho nhiệm vụ này.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 3 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Thách thức
  • Yêu cầu: trại lính
 • 10. Huấn luyện 20 kỵ binh cùng một chủng loại một lượt trong một lần
  • Để có thể đạt điểm cho nhiệm vụ này, bạn phải yêu cầu huấn luyện ít nhất 20 kỵ binh trong chuồng ngựa của bạn trong một lần. 
   Xin lưu ý rằng những kỵ binh hiện đang được huấn luyện trong chuồng ngựa của bạn sẽ không được tính điểm cho nhiệm vụ này.
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 3 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Khó
  • Yêu cầu: chuồng ngựa
 • 11. Mở một lễ hội ăn mừng lớn hoặc nhỏ
  • Mở một lễ hội ăn mừng lớn hoặc nhỏ trong tòa thị chính của bạn. 
   Điểm số sẽ được thêm vào một khi bạn bắt đầu lễ hội. Những lễ hội đang diễn ra sẽ không được cộng điểm. 
   Điểm của nhiệm vụ này có thể đạt được 3 lần mỗi ngày.
  • Nhiệm vụ này được: 5 điểm mỗi lần
  • Số lần thực hiện: 3 lần mỗi ngày
  • Mức độ khó: Khó
  • Yêu cầu: Tòa thị chính

B. Các mức thưởng khi đạt khung điểm hàng ngày:

 • 1. Đạt được 25 điểm: sẽ nhận quay vòng 1 trong 4 loại phần thưởng sau đây
  • Thêm 200 tài nguyên mỗi loại. 
  • Thêm 50 điểm Kinh nghiệm cho Tướng.
  • Thêm 50 điểm Văn hóa
  • Thêm 1000 tài nguyên chỉ một loại bất kỳ
 • 2. Đạt được 50 điểm: sẽ nhận quay vòng 1 trong 5 loại phần thưởng sau đây
  • Thêm 1 ngày tài khoản PLUS. 
  • Thêm 1 ngày +25% năng suất khai thác gỗ.
  • Thêm 1 ngày +25% năng suất khai thác đất sét.
  • Thêm 1 ngày +25% năng suất khai thác sắt.
  • Thêm 1 ngày +25% năng suất khai thác lúa.
 • 3. Đạt được 75 điểm: sẽ nhận quay vòng 1 trong 5 loại phần thưởng sau đây
  • Thêm 5 thuốc phục hồi. 
  • Thêm 5 thẻ an ninh.
  • Thêm 5 băng cứu thương nhỏ.
  • Thêm 5 lồng bắt thú.
  • Thêm 1 cuộc thám hiểm mới.
 • 4. Đạt được 100 điểm: sẽ nhận quay vòng 1 trong 4 loại phần thưởng sau đây
  • Thêm 4000 tài nguyên mỗi loại. 
  • Thêm 400 điểm Kinh nghiệm cho Tướng.
  • Thêm 400 điểm Văn hóa
  • Thêm 20.000 tài nguyên chỉ một loại bất kỳ

C. Một số thông tin cần biết khác:

 • Có nhiều loại nhiệm vụ khác nhau từ dễ tới khó với những kỹ năng khác nhau, giúp bạn có thể thu thập những phần thưởng theo khả năng của bạn.
 • Điểm và phần thưởng hàng ngày sẽ làm mới và tính lại vào mỗi 15 giờ chiều hàng ngày của máy chủ, sau thời điểm đó bạn có 24 giờ cho nghiệm vụ hàng ngày kế tiếp
 • Điểm sẽ được tính tích lũy từ cấp độ thấp tới cao theo các mức 25 điểm, 50 điểm, 75 điểm và 100 điểm. Nhưng số điểm sẽ bị mất sau mỗi lần làm mới và đặt lại vào 15 giờ chiều hàng ngày, vì vậy hãy đảm bảo nhận thưởng trước thời điểm làm mới.
 • Mỗi một mức thưởng có những cấp độ phần thưởng khác nhau với một danh sách phần thưởng có thể nhận, bạn chỉ có thể nhận quay vòng 1 trong số các phần thưởng đó. Trong một ngày mọi người chơi trên cùng máy chủ sẽ nhận những phần thưởng giống nhau cho các mức điểm đạt được, nhưng phần thưởng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên giữa các ngày khác nhau.
 • Các phần thưởng PLUS sẽ được dùng và kích hoạt vào tài khoản ngay khi bạn thực hiện nhận thưởng.
 • Bạn cần thực hiện mua 20 bộ binh hoặc 20 kỵ binh trở lên cho 1 lần bấm huấn luyện chúng để hoàn thành nghiệm vụ về huấn luyện. Nếu huấn luyện rời rạc 20 lần bấm mỗi lần chỉ 1 lính sẽ không thể hoàn thành nghiệm vụ này.
 • Các nhiệm vụ này không có gì khác biệt giữa tốc độ các máy chủ khác nhau

D. Thay đổi giảm tính ngẫu nhiên từ 2019 so với trước đó:

Các phần thưởng khi đạt các mức điểm

25 điểm 50 điểm 75 điểm 100 điểm
+200 tài nguyên mỗi loại +1 ngày thưởng PLUS +5 thuốc phục hồi +400 điểm Văn hóa
+50 điểm kinh nghiệm Tướng +1 ngày thưởng +25% năng suất gỗ +5 thẻ an ninh +20.000  tài nguyên một loại bất kỳ
+50 điểm Văn hóa +1 ngày thưởng +25% năng suất đất sét +5 băng sơ cứu nhỏ +400 điểm kinh nghiệm Tướng
+1.000 tài nguyên một loại bất kỳ +1 ngày thưởng +25% năng suất sắt +5 lồng bắt thú +4.000 tài nguyên mỗi loại
lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)
+1 ngày thưởng +25% năng suất lúa +1 cuộc thám hiểm mở rộng lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)
  lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng) lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)  

Phần thưởng sẽ không được cấp phát ngẫu nhiên nữa, thay vào đó nó sẽ cố định và giống nhau với mọi người chơi ở các mức điểm trên cùng một máy chủ.

Sau mỗi làm mới điểm vào 15 giờ chiều của máy chủ, các nhóm phần thưởng kế tiếp sẽ suất hiện. Các phần thưởng trong mỗi nhóm điểm sẽ được quay vòng giữa những ngày khác nhau. Dù bạn có nhận phần thưởng hay không, số điểm và loại phần thưởng cũng sẽ thay đổi sau mỗi lần qua thời điểm làm mới hàng ngày

Ví dụ:
Máy chủ khởi động lúc 15 giờ chiều và thiết lập lại nhiệm vụ hàng ngày vào 15 giờ chiều.
- cho tới 15 giờ chiều, mọi người chơi có thể nhận +200 tài nguyên mỗi loại khi đạt mức 25 điểm.
- sau đó sẽ làm mới, cho tới 15 giờ chiều ngày hôm sau, mọi người chơi sẽ có thể nhận +50 điểm kinh nghiệm cho Tướng khi đạt lại mức 25 điểm.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No