Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 16: Mở làng mới

Lập làng mới

Tìm kiếm trên bản đồ vị trí phù hợp cho làng mới. Bạn sẽ muốn nó ở gần vị trí làng cũ. Sản xuất một loại tài nguyên nhất định nhiều hơn hay gần một ốc đảo nào đó?

Nhiệm vụ:

  • Mở làng thứ 2 bằng dân khai hoang.

Phần thưởng của bạn:

Kích hoạt tính năng Travian PLUS trong 48 giờ.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No