Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 11: Điểm Văn hóa

Điểm văn hóa

Để có thể có được nhiều làng hơn trong đế chế của bạn, bạn sẽ cần điểm văn hóa. Trong thẻ thống kê bạn sẽ biết được bạn hiện đang có bao nhiêu điểm văn hóa và số điểm cần thiết.

Nhiệm vụ:

  • Hãy mở thẻ văn hóa trong Lâu đài

Phần thưởng của bạn:

 lumber650  clay800  iron740  getreide.gif530

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No