Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 10: Ghế thống đốc

Ghế thống đốc (Xây dựng Lâu đài, Cung điện)

Bạn phải xây dựng nơi ở cho thống đốc trước khi có thể mở làng mới. Nếu bạn không chắc làng này sẽ là làng thủ đô của bạn, hãy xây dựng Lâu đài

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng Lâu đài hoặc Cung điện

Phần thưởng của bạn:

 lumber525  clay420  iron620  getreide.gif335

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No