Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 06: Đọc tin nhắn

Đọc tin nhắn

Bạn vừa nhận được một tin nhắn với nhiều gợi ý hữu ích. Những tin nhắn chưa đọc có thể được nhận diện thông qua số trên nút tin nhắn. Hãy xem chúng.

Nhiệm vụ:

  • Mở tin nhắn và đọc các thông tin từ người trao nhiệm vụ!

Phần thưởng của bạn:

 lumber280  clay315  iron200  getreide.gif145 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No