Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 12: Nâng tất cả mỏ tài nguyên tới cấp 5

Tất cả lên cấp 5

Bạn sẽ cần phải nâng cao năng suất khai thác tài nguyên để có thể tiếc kiệm thời gian xây dựng công trình và dân khai hoang để mở làng thứ hai. Hãy nâng cấp tất cả mỏ tài nguyên lên cấp 5

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp tất cả mỏ tài nguyên lên cấp 5

Phần thưởng của bạn:

Một ngày +25% thưởng tài nguyên cho mọi loại tài nguyên

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No