Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 11: Nhà xay lúa

Nhà Xay Lúa

Nhà xây lúa sẽ tăng khả năng sản xuất lúa. Để xứng với giá trị của nó, bạn phải tăng khả năng khai thác tài nguyên lên mức độ cao hơn.

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp ruộng lúa lên cấp 5
  • Xây dựng nhà xay lúa cấp 1

Phần thưởng của bạn:

 lumber900  clay790  iron685  getreide.gif2230

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No