Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 07: Buôn bán, giao thương

Buôn bán

Bạn có thể xem những đề nghị giao dịch sẵn có bằng cac1nh nhấn vào "mua". Kiểm tra mức trao đổi và khoảng cách. Nếu không tìm thấy giao dịch phù hợp, hãy chọn "Đề nghị" để tự tạo ra giao dịch mà bạn muốn thực hiện.

Nhiệm vụ:

  • Hãy tạo ra một đề nghị giao dịch đầu tiên hoặc chọn trao đổi tài nguyên với một người chơi khác

Phần thưởng của bạn:

 lumber100  clay99  iron99  getreide.gif99 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No