Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 03: Kho lúa

Kho Lúa

Để có thể trữ được nhiều lúa hơn, bạn cần có kho lúa. Bạn có thể biết khả năng dự trữ hiện tại của bạn bằng cách nhìn vào thanh hiển thị tài nguyên.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng một kho lúa

Phần thưởng của bạn:

 lumber250  clay290  iron100  getreide.gif130 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No