Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 02: Nhiều tài nguyên hơn

Nhiều tài nguyên hơn

Mở rộng một tiều phu, mỏ đất sét, mỏ sắt và ruộng lúa lên cấp 1. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bạn cần ít nhất 2 mỏ ứng với mỗi loại tài nguyên đạt được cấp lớn hơn 0. Miễn là Travian Plus còn tác dụng, bạn luôn có thể thêm một công trình xây dựng vào hàng đợi.

Nhiệm vụ:

  • Mở rộng thêm mỗi loại mỏ tài nguyên lên cấp 1.

Phần thưởng của bạn:

 lumber160  clay190  iron150  getreide.gif70

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No