Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 12: Nghiên cứu đơn vị lính mới

Nghiên cứu đơn vị lính mới

Kiểm tra những lựa chọn nghiên cứu ngay. Sẽ có lính bộ binh, kỵ binh cũng như thiết bị công thành. Mỗi loại lính sẽ có thế mạnh trong tấn công hay phòng thủ khác nhau.

Nhiệm vụ:

  • Hãy nghiên cứu một loại lính mới

Phần thưởng của bạn:

 lumber450  clay435  iron515  getreide.gif550

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No