Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 07: Xây dựng Tường thành

Tường Thành

Giờ bạn nên xây dựng thêm hệ thống phòng thủ. Một bức tường sẽ tăng khả năng phòng thủ cũng như tăng sức mạnh của quân đội phòng thủ trong làng.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng tường bảo vệ ngôi làng.

Phần thưởng của bạn:

 lumber120  clay120  iron90  getreide.gif50

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No