Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 06: Huấn luyện lính

Huấn luyện lính

Giờ là lúc có thể huấn luyện lính. Trong trại lính, bạn có thể huấn luyện các loại lính khác nhau.

Nhiệm vụ:

  • Huấn luyện 2 lính trong trại lính.

Phần thưởng của bạn: 1 Lồng bắt thú

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No