Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 03: Xây dựng Hầm ngầm

Xây dựng hầm ngầm

Rất nhiều người chơi chọn cướp bóc tài nguyên của người chơi khác để phát triển. Vào lúc bắt đầu, bạn có bảo vệ dành cho tân thủ và nhờ đó bạn có thể an toàn. Hãy tranh thủ xây dựng hầm ngầm để trữ tài nguyên khỏi bị cướp bóc bởi người chơi khác.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng một hầm ngầm bên trong làng

Phần thưởng của bạn:

 lumber130  clay150  iron120  getreide.gif100 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No