Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 15: Kết thúc hướng dẫn

Kết thúc hướng dẫn

Giờ bạn đã biết những điều cơ bản của trò chơi. Những thông tin quan trọng như thời gian bảo vệ tân thủ kết thúc khi nào hay những sự kiện quan trọng có thể được tìm thấy ở ô thông tin phía bên trái. Hãy tận hưởng Travian!

Nhiệm vụ:

  • Kết thúc hướng dẫn

Bấm vào "Tiếp tục" để kết thúc phần chào mừng và tự thực hiện các nhiệm vụ nâng cao khác.

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No