Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 13: Phục hồi sức khỏe cho Tướng

Chữa lành cho tướng

Tướng của bạn đã bị thương. Hãy mở giao diện của tướng bằng cách nhấn vào hình tướng. Giờ hãy nhấn vào thuốc phục hồi trong túi và sử dụng nó bằng cách nhấn "Đồng ý" Chỉ cần sử dụng một ít thuốc là được.

Nhiệm vụ:

  • Nhấn vào hình của tướng để mở túi dự trữ
  • Nhấn vào thuốc phục hồi trong túi để sử dụng chúng

Phần thưởng của bạn:

Ngoài ra, tướng của bạn nhận được 20 điểm kinh nghiệm.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No