Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 11: Tướng đi thám hiểm

Tham gia thám hiểm

Khám phá những khu vực bí ẩn quanh làng của bạn và thu thập điểm kinh nghiệm cũng như vật phẩm cướp bóc được. Hãy mở danh sách thám hiểm và gửi tướng của bạn đến địa điểm đầu tiên.

Nhiệm vụ:

  • Gửi tướng đến địa điểm thám hiểm lần đầu tiên

Phần thưởng của bạn:

Tướng của bạn đến địa điểm thám hiểm ngay lập tức


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No