Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 10: Hoàn thành ngay lập tức

Hoàn tất ngay lập tức

Dưới mỗi ngôi làng, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các công trình mà bạn có thể xây dựng. Lúc này, bạn có thể tự tăng tốc xây dựng một công trình. Sử dụng Vàng có được từ nhiệm vụ trước và hoàn tất công trình bằng cách chọn "Hoàn tất công trình ngay lập tức".

Nhiệm vụ:

  • Hoàn tất công trình ngay lập tức"

Phần thưởng của bạn: 10 Gold (vàng)


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No