Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 09: Xây Binh trường

Binh Trường

Để có thể gửi tướng đi thám hiển, bạn cần một Binh Trường - bạn có thể tìm thấy nó ở trung tâm của ngôi làng! Hãy xây dựng nó lên cấp 1.

Nhiệm vụ:

  • Nhấn vào khu đất xây dựng dành cho binh trường
  • Ra lệnh xây dựng binh trường cấp 1

Phần thưởng của bạn:  Gold (vàng)


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No