Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

02. Tìm ruộng lúa

Bạn có thêm tính năng tìm thấy làng có 15 và 9 ruộng lúa.

cropfinder1.png


Để kích hoạt tính năng này bạn phải là thành viên của gold club. Sau đó bạn mới có thể tìm thấy biểu tượng tìm ruộng lúa trên bản đồ. Sau khi bạn nhấn vào nó bạn sẽ thấy các lựa chọn để tìm làng có nhiều ruộng lúa.

cropfinder2.png


Bạn có thể nhập vào vị trí mà hệ thống bắt đầu tìm kiếm. Vị trí mặc định là làng của bạn. Bạn có thể chọn loại khu đất nào có bao nhiêu ruộng lúa mà bạn đang tìm kiếm.  Ở vị trí thưởng ốc đảo bạn có thể chọn loại ốc đảo nào ở gần làng của bạn. Có thể chọn từ  “25%”, “50%”, “75%”, “100%”, “125%” và “150%”. Cuối cùng bạn có thể đánh dấu tìm những khu đất nào chưa được lập thành làng hay cả những khu đất đã bị người khác chiếm mất.

cropfinder3.png

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No