Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 05: Xây dựng ruộng lúa

Xây dựng ruộng lúa

Khi nhìn vào kho, bạn sẽ thấy số lượng lúa mà bạn có thể sử dụng ở bên phải, thông số này cho bạn biết số lượng lúa bạn có thể sử dụng để xây dựng công trình mới. Công trình tiêu thụ lúa để tự duy trì nó. Hãy xây dựng ruộng lúa ngay bây giờ.

Nhiệm vụ:

  • Nhấn vào ruộng lúa để mở nó ra
  • Nâng cấp ruộng lúa cấp 1

Phần thưởng của bạn:

Hoàn tất xây dựng công trình ruộng lúa cấp 1 lên cấp 2 ngay lập tức


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No